horgony karkötő

A horgony karkötő jelentése sokkal mélyebb, mint azt talán elsőre gondolnánk. Érdekes, hogy manapság ez a fantasztikus szimbólum teljesen más tudattársítással jár, mint egykoron. Kérdezzünk csak meg 10 embert, hogy mi a horgony jelentése és garantáltan 9 esetben azt a választ kapjuk majd, hogy a szóban forgó embléma a megnyugvást, a „lehorgonyzást”, az otthon megtalálását jelenti. Nos, bár a horgony eredeti szimbolikájának semmi köze az iménti valóban szép gondolatokhoz, azt be kell látnunk, hogy egy-egy jelkép bizony ezerarcú: személyre szabottan láthatunk bele bármit, ami ilyen vagy olyan okból fontos a szívünknek.

Szemben a viharral

Ahhoz, hogy megfejtsük a horgony karkötők jelentését, induljunk ki magából a fő motívumból: a horgonyból! A szóban forgó nehézfémből készült eszköz a halászok, tengerészek kelléktárának kötelező „darabja” volt (s az is a mai napig). Abban segítette a hajósokat, hogy a vízijárműveket helyben tarthassák, még a nagyobb viharok esetén is. Mi, emberek is átélünk néha viharokat, ehhez még hajóskapitánynak sem kell lennünk. A vihar természetesen ez esetben átvitt értelmű – családi problémák, munkahelyi gondok az olykor-olykor önmagunkkal folytatott keserves harcban óhatatlanul is azt kívánjuk, bárcsak lenne egy nagy vasdarabunk, egy erős horgonyunk, ami nem engedi, hogy elsodródjunk a vad, tomboló viharban.

A keresztyének titkos üzenete

A horgony, mint megtartó erő, vallási szimbólum. Ezt a jelzőt nem a modern kor embere „aggatta” rá utólag az egyébként tengerész karkötőnek is nevezett kiegészítőre. Hajdanán, amikor még nem volt egyértelmű az, hogy az emberek bátran gyakorolhatják a vallásukat, a rómaiak által üldözött keresztények a horgonyt tették meg egyik fő és titkos jelképüknek. Ezzel üzentek egymásnak, ezzel az egyszerű jellel nyilvánították ki a vallási nézeteiket, sokszor nem számolva a veszéllyel, amit a saját fejükre idéztek a merészségükkel.

horgony karkötő

Talán minden egy elfeledett halászfaluból indult el

Nem tudhatjuk biztosan, mégis könnyen elképzelhető, hogy a horgony karkötő jelentése, így magának a szimbólumnak az eredete egy rég elfeledett, poros kis halászfaluba nyúlik vissza. Valószínűleg valóban így áll a helyzet, hiszen, amint a fentiekben megjegyeztük, a horgony már évezredek óta a halászok, hajósok munkájának egyik fő kelléke. A kereszténység korai éveiben a rómaiak vad, kegyetlen üldözést folytattak az egyistenhitet gyakorló emberek ellen. Ha valamiben, akkor viszont egyben biztosak lehetünk: ha valamiben őszintén hiszünk, a hitünket nem törheti meg semmi. A keresztények sem kívántak behódolni a római elnyomóknak. Titokban horgonyt tetováltattak magukra, ezzel szimbolizálva azt az összetartó erőt, ami vallásosságukban összefűzte a meg nem alkuvó közösséget.

Biztonságos menedék

Ezek a bátor emberek azonban nem álltak meg a horog vagy horgony magukra való rajzolásával. Az otthonaik falaira is felfestették a szimbólumot, ezáltal is jelezve, az adott ház menedék mindazoknak, akik hasonlóan képtelenek a meghajlásra, a behódolásra és minden elvnek, mély meggyőződésnek az eldobására, ami a keresztény hitet jellemezte és jellemzi mind a mai napig. A horgony titkos üzenet volt, ami a mélyen vallásos ember erős meggyőződését szimbolizálta. Elkerülték-e ezek a bátor emberek a hitükért való megtorlást? Nem. De vajon eltántorította-e ez őket az igaznak vélt útról? Semmiképp – és ebben rejlik ennek a csodálatos szimbólumnak a varázsa, ami áthatol téren és időn, többezer év múltán is éreztetve az erejét.

Merítsünk erőt az őseink hitéből!

Természetesen nem kell ahhoz feltétlenül hívő embernek lennünk, hogy a horgony szimbolikája, így a horgony karkötő jelentése megérintse a lelkünket, magával ragadja a gondolatainkat. A horgony, mint az erő megtestesülése, az életünk bármelyik területén hasznosítható. Legyünk bármilyen optimisták, energikusak a mindennapokban, bármikor kerülhetünk viharba. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor úgy érezzük, nincs honnan erőt merítenünk. Ilyenkor gondoljunk a korai keresztényekre, ezekre a megtántoríthatatlan, bátor emberekre: merítsünk motivációt az erejükből, kompromisszumot nem ismerő hitükből!

horgony karkötő

Vitorlás karkötő tört horgonnyal – azoknak, akik nem adják fel a reményt

A horgony karkötő jelentése valóban színes skálán mozog. Sokan viselik kiegészítőként például a tört horgonyt. Ezen személyek általában túlságosan is nehéz, viharos múlttal rendelkeznek. Embert-próbáló életük során nem sikerült megtalálniuk a helyüket az életben, „lehorgonyozniuk”. Mégsem adják fel a reményt, ezt szimbolizálja a tört horgonnyal díszített karkötőjük, nyakláncuk. A törött horgony egy saját maguknak tett fogadalom, ígéret a múlt feltétel nélküli elengedésére.

A horgony, mint az otthon jelképe

 Természetesen nemcsak romantikus céllal lephetjük meg azzal a szívünknek kedves személyt, mert családtagnak, közeli barátnak is bátran ajándékozható egy ilyen ékszer.  Ez esetben a horgony az erős, soha el nem múló szeretet jelképévé avanzsál.